Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut

Ik ben gespecialiseerd op het gebied van bewegen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De meeste kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek , meestal gaat dit goed en ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau dat continue verandert door groei en ontwikkeling. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers betrokken en zo nodig ook leerkrachten, trainers of andere betrokkenen. Een kind of ouder met een hulpvraag kan terecht bij de kinderfysiotherapeut. In het eerste gesprek zal duidelijk worden wat de vraag precies is en kan bepaald worden of daar iets mee gedaan wordt en of het onderzoek in gang gezet wordt.

Onderzoek

Bij het onderzoek worden de problemen in kaart gebracht door middel van observatie en gestandaardiseerde meetinstrumenten. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt bepaald of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Als er een indicatie is wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de ouders/verzorgers en indien van toepassing met het kind.

Behandeling

De behandeling is altijd gericht op het behalen van de hulpvraag en is daarom per kind verschillend. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanteringsadviezen en oefeningen om thuis te doen. Op deze manier kunnen ouders de behandeling bij de dagelijkse verzorging toepassen. In sommige gevallen is aan huis behandeling geïndiceerd. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van de huisarts of het consultatiebureau. Dit is per verzekering anders. Bij kinderen wordt er veel gebruik gemaakt van oefeningen in spelvorm. Dit wordt altijd aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Daarom is onze praktijkruimte speciaal ingericht voor kinderen en bevat het veel oefenmateriaal om het plezier in bewegen te vergroten en de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Kinderfysiotherapie voor wie?

Algemene indicaties

• Achterstand in de motorische ontwikkeling
• Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren.
• Lage of hoge spierspanning
• Hypermobiliteit
• Aangeboren afwijkingen
• Verstandelijke beperking
• Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
• Orthopedische aandoeningen
• Ademhalingsproblematiek
• Sportblessures
• Fracturen (botbreuk)
• Houdingsgerelateerde klachten
• Schrijfproblematiek
• Pijn


Baby’s

Vanaf de geboorte kunnen er signalen zijn die wijzen op een motorisch probleem of die behandeling van een kinderfysiotherapeut behoeven. In veel gevallen worden deze problemen door een consultatiebureau-arts of huisarts gesignaleerd. Het kan ook zijn dat uzelf of anderen in uw omgeving iets opvallen aan de ontwikkeling van uw kind. Meestal geldt dat hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling.Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Bel dan voor meer informatie naar 0186-627548 of mail mij op b.vantiggelen@www.fysiopoortwijk.nl


Indicaties bij baby’s 0 – 2 jaar

• Voorkeurshouding
• Afplatting achterhoofd (plagiocephalie/brachiocephalie)
• Slapte/overstrekken (Hypo-/hypertonie)
• Te laag geboorte gewicht/te vroeg geboren (dysmatuur/prematuur)
• Moeite met buikligging
• Niet gaan kruipen
• Billenschuiven
• Niet of laat lopen
• Huilbaby
• Complexere casuïstiek zoals; hersenbeschadiging(Cerebrale parese), open ruggetje (Spina bifida), erbse parese of het syndroom van down


Peuters

Peuters maken grote stappen in hun ontwikkeling. Lopen, rennen, springen, gooien, vangen. Het zijn allemaal stappen die ieder kind doorloopt maar ieder op een eigen tempo. Sommige kinderen kunnen extra hulp gebruiken van een bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut.
Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Bel dan voor meer informatie naar 0186-627548 of mail mij op b.vantiggelen@www.fysiopoortwijk.nl.


Indicaties bij peuters 2-4 jaar

• Achterstand in motorische ontwikkeling
• Angstig zijn voor klimmen, klauteren en andere speeltuinactiviteiten
• Moeite met springen, hinkelen, gooien en/of vangen
• Afwijkend looppatroon
• Veelvuldig vallen of houterige motoriek
• Moeite met kleuren, tekenen, knutselen, knippen

Het jonge kind

Bij elke leeftijd horen specifieke motorische vaardigheden die een kind moet aanleren. Hierbij hebben sommige kinderen extra hulp nodig van een kinderfysiotherapeut. Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Bel dan voor meer informatie naar 0186-627548 of mail mij op b.vantiggelen@www.fysiopoortwijk.nl.

Indicaties bij het jonge kind 4-12 jaar
• Achterstand in motorische ontwikkeling
• Moeite met meekomen tijdens gym
• Afwijkend looppatroon
• Veelvuldig vallen of houterige motoriek
• Onhandigheid (DCD)
• Problemen bij fijne motorische taken zoals; knippen, knutselen, aan- en uitkleden, veters strikken
• Problemen bij schrijven zoals; pengreep, niet of nauwelijks leesbaar handschrift, pijn bij het schrijven of laag tempo
• Groei en/of sportgerelateerde klachten

Het oudere kind

De voornaamste klachten bij oudere kinderen zijn groei en houding gerelateerd. Overbelasting in de groeiperiode kan zorgen voor diverse klachten aan de voet, knie, heup maar ook aan de nek of schouders. Naast deze problemen kunnen kinderen van deze leeftijd ook problemen hebben met het bijbenen van de toenemende eisen op school. Onderstaande indicaties geven aan waar voor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Bel dan voor meer informatie naar 0186-627548 of mail mij op b.vantiggelen@www.fysiopoortwijk.nl.

Indicaties bij het oudere kind 12-18 jaar
• Groei en/of sport gerelateerde klachten
• Pijn
• Verminderde belastbaarheid
• Houdingsproblemen zoals scoliose
• ADHD, autisme
• Hoofdpijn
• Hyperventilatie
• Astma/ademhalingsproblemen
• Conditie en/of kracht problemen
• Jeugdreuma
(bron: de kinderfysiotherapeut)